Ranking dostępności opcji roślinnych w burgerowniach sieciowych