Mleko krowie bardziej szkodliwe dla środowiska niż jego roślinne alternatywy

Ostatnie badania porównujące mleko krowie oraz roślinne wskazały znaczną różnicę między jednym a drugim produktem, biorąc pod uwagę emisję dwutlenku węgla. Dowiedziono, że przy produkcji jednego litra mleka z groszku wytwarza się 387 gramów dwutlenku węgla, pochodzącego głównie z nawozów i sztucznego nawadniania pól. Podobny wynik osiąga produkcja mleka migdałowego i sojowego. Dla porównania, przy produkcji jednego litra mleka krowiego wytwarza się 1,467 gramów dwutlenku węgla. To ponad 3,5 raza więcej niż najwyższy wynik mleka roślinnego. 

Paulina Sagun
Nauczycielka języka angielskiego, wielbicielka kotów małych i dużych oraz kawy z mlekiem sojowym.