Sebastian Stokłosa

Działam głównie w celu popularyzowania wiedzy o diecie roślinnej. W internecie krąży pełno prac naukowych, których treść jest istotna, ale z braku siły przerobowej nikt ich nie streścił jeszcze.